Elfelejtett jelszó

Szabályzat

Az ECONVENTIO Kerekasztal Közhasznú Egyesület "ECONVENTIO TESZT 2018. - Pénzügyi vetélkedő és ismeretterjesztő” néven meghirdetett felmérőjének SZABÁLYZATA.


A Pénzügyi vetélkedő és ismeretterjesztő az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület (későbbiekben: egyesület) szervezésében történik, 1 fordulós, elektronikus teszt formájában.

A teszt az egyesület honlapján érhető el: http://teszt.econventio.hu/


A résztvevők:
a tesztet elsősorban az egyesülettel együttműködő középiskolák diákjai tölthetik ki, (14-20 éves korosztály). A teszt az iskolák tanárai számára is elérhető.

A teszt ezen túlmenően azon diákok számára is elérhető, akiknek az iskolája nem regisztráltatta magát. Kérésre bármelyik középiskolát regisztráljuk, így nemcsak a diák, hanem az iskolája is részt vesz a vetélkedőben.

A vetélkedő teljes ideje:
A kutatás teljes ideje: 2018. március 5. – 2018. május 10.
A vetélkedő 1 fordulóbál áll, a nap 24 órájában elérhető.

A regisztráció:
Az iskolák 2018. március 05-től a regisztrációs lap kitöltésével regisztrálhatnak. A már korábban regisztrált iskoláknak nem szükséges újra regisztrálniuk, amennyiben közölt adataikban nem állt be változás.

Az iskolák tanulóinak létszámadat változását 2018. május 10-ig van módunkban elfogadni. Amennyiben nem közölnek változást a 2018-as évre úgy a rendelkezésünkre álló legutolsó létszámadatot fogjuk figyelembe venni az iskola aktivitásának mérése során. Az iskolák a adatmódosítási igényüket az info@econventio.hu e-mail címen tehetik meg.

Kérésre bármelyik középiskolát regisztráljuk. Az iskolai regisztrációhoz egy regisztrációs lap kitöltése szükséges, mely tartalmazza az iskola nevét, címét, kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét, iskolába járó diákok számát. A regisztrációs lapot az info@econventio.hu e-mail címre várjuk. A regisztrációs lap letölthető innen.

A középiskolások regisztrációjának menete:

A középiskolás diákok 2018. március 05-től, a http://teszt.econventio.hu/oldal regisztrációs menüpontjában végezhetik el a regisztrációjukat.
A résztvevő diákok a honlapon történő regisztráció során egy legördülő menüben választhatják ki iskolájuk nevét. Az a diák, akinek az iskolája nem regisztráltatta magát, az egyéni regisztrációja során a legördülő menüből az „egyéb” pont kiválasztásával regisztrálhat.

A tesztoldalon történő regisztráció során szükséges megadni egy tetszőleges felhasználónevet, egy jelszót, és egy létező e-mail címet.

Ezzel a felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni a tesztre. A tesztre csak egyszer lehet belépni. A regisztráció során szükséges továbbá megadni: nem (férfi/nő), lakóhely (falu, város, megyei jogú város, főváros), életkor, iskola neve, osztálya. Ezen adatokat az egyesület tudományos együttműködő partnerének, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara által összeállított kutatócsoportnak a – a teszt kitöltése során adott válaszokkal együtt – kizárólag tudományos kutatás és tanulmány készítés céljából átadja.
Fontos, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg, hiszen ezek nélkülözhetetlenek verseny levezetéséhez és a verseny eredményeinek kiértékeléshez.
A hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges adat: tetszőleges felhasználónév és egy e-mail cím.
A regisztráció kitöltése során minden résztvevő a szabályzatot megismeri és tudomásulvételéről nyilatkozik.

A teszt:

Az egyéni regisztrációt követően lehet belépni a "teszt indítása" oldalra.
A tesztre egy regisztrált felhasználónévvel csak egyszer lehet belépni. A teszt kitöltéséhez meghatározott idő áll rendelkezésre. A teszt ideje alatt a rendelkezésre álló időt egy visszaszámláló óra folyamatosan jelezi. A rendelkezésre álló idő (30 perc) elteltével a teszt véget ér. Az a teszt minősül érvényesnek, amelynek minden kérdését a rendelkezésre álló idő alatt kitöltötték. Az a teszt, amelyet a rendelkezésre álló idő alatt nem töltöttek ti teljesen, érvénytelennek minősül.
Minden kérdésre csak egy válasz adható.

Nyeremény

Nyári pénzügyi tábor: a vetélkedő során összesítjük, hogy a résztvevő középiskolák diákjai milyen arányban töltöttek ki érvényesen tesztet. Az 5 legsikeresebb iskola, aki tanulói számához képest a legtöbb diákot tudta bevonni ebbe a vetélkedőbe – úgy, hogy a diákok a teszteket érvényesen kitöltötték -, 5 diákból és egy kísérőtanárból álló csapatot küldhet a nyári pénzügyi táborunkba. Feltétel, hogy a középiskola diákjai regisztrációkor jelöljék meg iskolájukat és osztályukat, és iskolánként és fordulónként legalább 100-an töltsék ki a tesztet. Mivel a vetélkedő országos, ezért megyénként 1 iskola kerülhet be az 5 táborba meghívott iskola közé. Az Egyesület a regisztrációs lapon szereplő iskolai kapcsolattartót e-mailben értesíti a részvétel elnyeréséről: az 5 diákból és egy kísérő tanárból álló csapat összeállítása az intézményvezető lehetősége és felelőssége. A tábor teljes költségét – étkezés, szállás, programok költségei - az Econventio Egyesület fizeti, kivétel a táborba utazás és a hazautazás költsége.

Eredményhirdetés

Nyári pénzügyi tábor esetén:
Azok az iskolák vehetnek részt, melyek diákjai közül legalább 100 kitöltötte az Econventio Teszt 2018-at, és a regisztrációs lapon - legkésőbb az econventio teszt forduló lezárásáig -, megadták az iskolájukba járó diákok számát. Azok az iskolák, akik 2018. március 05. előtt már regisztráltak, és nem küldtek tájékoztatást az adatai változásáról, azoknak a korábban megküldött adataikat vesszük figyelembe.
Az értékelés során azt vesszük figyelembe, hogy a megadott iskolai diáklétszámhoz képest a diákok hány százaléka töltötte ki a 2018-as tesztet. A cél minél magasabb % elérése a 2018-as teszt lezárásáig. A nyertes az összesítés után az 5 legmagasabb % számot elérő iskola. Az eredmények egyenlősége esetén a sorsolási bizottság dönt a nyertes iskoláról.
A tábor lehetőségeinek a figyelembe vétele miatt egy megyéből maximum 1 iskola küldhet csapatot, az elért eredménytől függetlenül.
A sorsolási bizottság tagjait az egyesület elnöke jelöli ki.

A bizottság bármely tagjának akadályoztatása esetén az egyesület elnöke új tagot jelöl ki.